Tomter i Gemla

Nu kommer det information om tomterna på det nya området.
Följ länken