Planer för Gemla

Planer för Gemla

I Gemla-Öjas målbild finns fina boendemiljöer längs med Helige å och närhet till det vackra öppna odlingslandskapet.

Växjö kommun - översiktlig planering